DESIGN TEAM


Vi håper å kunne inspirere, engasjere, motivere 

og ikke minst, spre en masse glede.Denne gjengen med herlig jenter er med oss i Design Teamet vårt:
Maja, Kristin, Wenche, Karianne og Kathrine

Lone Skoglund Hvidsten

~  Facebook  ~

Maya Stenshagen

 Blogger - Facebook Instagram

Kristin Ågheim

 Blogger ~

Karianne Teig

 Blogger - Facebook -   Instagram ~

Kathrine


Wenche Wold 

 Blogger -   Instagram ~