DESIGN TEAM


Vi håper å kunne inspirere, engasjere, motivere 

og ikke minst, spre en masse glede.Lone, Kristin og Maya bretter opp ermene
for en ny runde med papir sprell.
Vi har også fått med oss to gamle travere,
så et hei dundrane velkommen tilbake til Karianne og Jorunn.
Og sist med ikke minst et nytt tilskudd i teamet,
velkommen til Wenche, vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg og din kreativitet.

Samtidig en stor takk til Britt Anita, Line, Graciela, Bente-Heidi og Monica som vi kommer til å savne masse.
Takk for alt dere har bidratt med <3


Lone Skoglund Hvidsten

~  Facebook  ~

Maya Stenshagen

 Blogger - Facebook Instagram

Kristin Ågheim

 Blogger ~

Karianne Teig

 Blogger - Facebook -   Instagram ~

Jorunn Langås

 Blogger - Facebook  Pinterest ~   Instagram ~

Wenche Wold 

 Blogger -   Instagram ~